Vizyonumuz


TOPKON sektöründe kaynaklarını en etkin biçimde kullanarak ve kaliteli hizmetin sunumunu yaparak müşteri memnuniyetine odaklı bir kurum olmayı hedeflemektedir.

Misyonumuz


Konumu ne olursa olsun tüm TOPKON çalışanları, sektörünün kalite çıtasının en üst düzeye çıkarılmasına kendi çaplarında azami katkı sağlayarak, deneyim ve güler yüzlü hizmet de başta olmak üzere her koşulda müşteri memnuniyeti sağlamayı ve kurumlarını Türk Turizm Endüstrisinin en itibarlı kurumları arasında konuşlandırmayı kendilerine misyon edinmişlerdir.

Stratejimiz


TOPKON Müşterilerini uzun dönemli iş ortakları kabul ettiği için, Müşteri memnuniyetini stratejik hedefi olarak kabul etmek.

Çalışanlarını en önemli kaynak olarak değerlendirdiği için de, sürekli olarak iç ve dış eğitimler yoluyla onların mesleki gelişimlerinin sağlanmasını hedeflemek ve bunun yanı sıra çalışma prensipleriyle ve toplumsal sorumluluk anlayışıyla da onların kişisel gelişmesine katkıda bulunmak.

Toplam kalite felsefesini benimsemiş bir şirket organizasyonu ile, müşteri odaklı çalışmak ve deneyimli kadrolarla desteklenmiş hizmet standartları oluşturmak.

Değerlerimiz


Belirtilen kalite politikasını kesintisiz uygulayabilmemize olanak sağlayacak

‘’Değerlerimiz’’:


• Koşulsuz müşteri memnuniyeti,

• Etik değerlere bağlılık,

• Sonuç odaklı çalışma,

• Eğitilmiş, deneyimli ve katılımcı işgücü birikimini kurumun temel varlığı kabul ederek, ‘’İnsan’’ faktörünü en önemli yatırım olarak algılama,

• Sürekli iyileştirmeyi, yaratıcılığı, yenilikçiliği, ileri görüşlülüğü ve müspet yönde değişimi esas alma,

• Kaynak tasarrufuna özen gösterme,

• Yüksek çalışan motivasyonu,

• Daima güler yüzlü olmak,

KALİTE – ÇEVRE VE İSG POLİTİKAMIZ


Firmamız Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında aşağıda belirtilen hususlarda bahsi geçen koşulları Kalite, Çevre ve İSG POLİTİKAMIZ olarak belirlemiş, kaynakları sağlamayı taahhüt etmiş ve politikalarımız olarak tüm taraflara bildirmiştir.

• Çalışanlarımızı, süreçlerimiz ve hizmetlerimizle ilişkili faaliyetleri esnasında, kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği üzerinde oluşturabilecekleri etkileri konusunda bilinçlendirmek ve kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda aktif katılımını ve iletişimini sağlamak.

• Müşteri ihtiyaçlarını istenilen kalitede, ilk seferde, zamanında, tam, doğru olarak karşılamak ve müşteri memnuniyetini sağlamak üzere süreçler geliştirmek ve taşeronlarımız ile tedarikçilerimizin, hizmetlerimiz ve süreçlerimizle ilişkili kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği boyutlarına dahil olmasını sağlamak.

• Faaliyetlerimizin yürütülmesi esnasında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin olarak oluşabilecek tehlikeleri tanımlamak ve ilgili risk değerlendirmelerini yapmak.

• Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği amaçlarına ve “Sıfır Hata”, “İlk Seferde Doğru Yapmak”, “Sıfır İş Kazası veya Çevresel Olay” gibi nihai hedeflerimize ulaşmak üzere, süreçlerimizin, hizmetlerimizin etkinliğini ve verimliliğini sürekli olarak iyileştirmek.

• Tedarikçilerimizden aldığımız hizmetlerin kalitesinin sürekliliğini korumak ve kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konulardaki performanslarını arttırmak.

• Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği gerekliliklerine ilişkin kaynakları sağlamak ve bu kaynakların kullanımını optimize etmek için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek.

• ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı, Çevre Mevzuatı, 4857 nolu İş kanunu, İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili yayınlanmış yasal mevzuat ve yönergelerin gerekliliklerine ve müşteriye özel gerekliliklere uymak.

• Çalışanlar, müşteriler ve kullanıcılarla ilişkili olan ürün ve hizmetlerin güvenliğini dikkate almak.

• Ulusal ve uluslararası yasalar ve yönetmelikler ve sektör gereklerine işin her sürecinde uymak.

• Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken çevre kirlenmesinin önlenmesi ve atık yönetimine yönelik faaliyetleri tanımlamak; ilgili uygulamalarının etkinliğini takip ederek, çevresel performansı sürekli iyileştirmek.

• Çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygunsuzlukların, iş kazalarının ve meslek hastalıkları, çevresel olaylarla ilgili gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin alınmasını zorunlu kılmak.

• Kalite yönetim sistemimizin etkinliğini korumak ve kalıcılığını sağlamak üzere iç denetimler ile çalışanlar ve süreçlerin performansını ölçmek.

• Sürekli eğitim ve sürekli iyileştirmelerle Entegre Yönetim Sistemimizi geliştirmek.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikamız


TOP-KON toplumdan aldığını topluma geri vermeyi ve işletmenin faaliyetlerinde, toplum yararını gözetmesi ilkelerine dayanan kurumsal sosyal sorumluluk anlayışına sahiptir. Toplumun isteklerine ve ihtiyaçlarına duyarlı, çevreyi koruyan, toplumsal problemlere çözüm getirmek üzere çeşitli projelere destek vererek, çalışanlarına ve paydaşlarına da bu bilinci yaymayı hedef haline getirmiştir.

Ayrıca toplumsal sorunların çözümüne ve çağdaş yaşam standardının gelişmesine yönelik çeşitli strateji ve projeler ortaya koymaktadır. Bu çalışmada, akademik çevrelerin teorik gelişimi ile genel toplumsal çevre tarafından kabul gören işletmelerin sosyal sorumluluk yaklaşımları inceleyerek kendini sürekli iyileştirme sürecinin içine almıştır. Bu yönde ulusal ve uluslararası etik kuralları (FLA, ETO, ILO vs.) takip ederek toplum yararının, çevre kirliliği çalışmalarının, çalışanların özlük haklarının, çalışma koşullarının, sağlık ve güvenlik koşullarının güvenliğini sağlamaktadır. Ekonomik amaçlarını gerçekleştirirken, çalışanlarının ve tüm sosyal paydaşlarının menfaatlerini de gözetmektedir.

Sosyal Sorumluluk piramidini oluşturan, Ekonomik Sorumluluklar, Yasal Sorumluluklar, Ahlaki Sorumluluklar ve Gönüllü Sorumluluklarının tümünü gerçekleştirmeyi, işletme ilkesi saymıştır. TOP-KON’ un doğruyu söylemek konusunda ahlaki sorumlulukları vardır, sosyal ve çevresel olayları sıkı bir şekilde takip etmektedir, destekçilerini ve sosyal paydaşlarını (müşteriler, çalışanlar ve tedarikçiler ) sosyal sorunlara çözüm bulmaya dahil etmektedir.

Yasal ve ekonomik amaçlarının ötesinde uzun vade de daha iyi bir toplum için zorunluluklarını yerine getirme yükümlülüklerini yerine getirmektedir.

TOP-KON, çevresinde yer alan çıkar gruplarını da, toplumsal beklentilerini dikkate alması gerekliliği konusunda ortak bir paydada buluşmaya zorlamaktadır.

Son olarak şunu bildirmek isteriz ki; “TOP-KON sosyal sorumluluk sahibi bir markadır ve kendisini çevresel açıdan daha fazla sorumluluk sahibi olarak göstermek için aktif olarak çabalamaktadır”